qū 古书上说的一种像虾、无脚、长寸余的小鱼。

《說文》: 魚名。似鰕無足長寸,大如釵股,出遼東。

《异鱼图赞笺》: 遼東水鰸,狀如蝦,無足長寸,形如股义,茲雖㣲蟲,其味特佳。